Eon.dk

Fjernvarme

Hvorfor indfører I returvarmeafgift?

Allerede for ti år siden begyndte varmeselskaber at indføre returvarmeafgift, fordi det giver jer et økonomisk incitament til at udnytte varmen ordentligt. Varmeprisen er en kollektiv pris – du afregn...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvad er min returtemperatur/afkøling?

Du kan tjekke din varmemåler, hvor du kan se hvilken temperatur du modtager og hvilken du returnerer. Find vores vejledning på eon.dk/varmemaaler. Du udnytter energien i fjernvarmen godt, hvis forskel...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Skal jeg betale eller får jeg penge retur?

Det kan vi desværre ikke fortælle noget om før til november. Dér finder vi ud af, om man hører til dem, der skal betale ekstra, eller om man får penge retur. Du modtager separate breve, som vi sender ...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvordan får jeg en årsopgørelse på min fjernvarme?

Send en mail med dit kundenummer til kundecenter@eon.dk, så sender vi den til dig. ...

Tilhører kategori: FjernvarmeRegninger & Betalinger
Opdateret

Hvor finder jeg mit forbrug og faktura?

Du kan finde din faktura og forbrug på Mine Sider. Du logger ind med dit kundenummer/kontonummer samt pinkode som står på din faktura. https://minesider.eon.dk/DkSelfServicePortal/Web/Pages/Login.aspx...

Tilhører kategori: FjernvarmeRegninger & Betalinger
Opdateret

Hvordan logger jeg ind på mine sider?

Du skal bruge dit kundenummer/kontonummer samt pinkode som står på din faktura. Du kan logge ind på mine sider via dette link: https://minesider.eon.dk/DkSelfServicePortal/Web/Pages/Login.aspx ...

Tilhører kategori: FjernvarmeRegninger & Betalinger
Opdateret

SMS-service

E.ONs SMS-service er et tilbud til vores fjernvarmekunder om at få vigtige driftsbeskeder og anden aktuel information pr. SMS. Du kan tilmelde og afmelde dig SMS service her https://www.eon.dk/sms ...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvordan tilmelder jeg mig til Betalingsservice?

Du kan tilmelde dig Betalingsservice på følgende link: https://www.eon.dk/privat/kundeservice/betalingsservice-.html ...

Opdateret

Hvad skal jeg gøre, hvis der er oplyst forkert areal?

Hvis arealet, som du bliver opkrævet arealafgift efter, ikke er i overensstemmelse med boligens areal, skal du tage kontakt til teknisk forvaltning i din kommune og få opdateret oplysningerne i Bygnin...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvad er arealafgift?

Arealafgiften er, sammen med abonnementet, en del af de faste omkostninger. Arealafgiften er beregnet ud fra størrelsen på dit hus. Prisen pr. kvadratmeter når man frem til ved at dividere de faste ud...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvorfor skal jeg betale arealafgift for uopvarmede rum?

Ifølge notat fra Energistyrelsen gælder det at:Arealafgift skal betales, så længe forbrugerens ejendom er tilsluttet eller er tilpligtet at være tilsluttet ledningsnettet. Afgiften er ikke udtryk for ...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Kan der være fejl på fjernvarmemåleren?

Hvis du har mistanke om, at der er fejl i varmemåleren, skal du kontakte vores kundesupport på telefon 70 27 05 77. Det er en god idé at aflæse måleren regelmæssigt, så eventuelle ændringer i dit forb...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvad betyder afkøling af fjernvarmevandet?

Afkøling er et udtryk for det antal grader, som fjernvarmevandet bliver koldere ved gennemløb i fjernvarmeinstallationen - altså hvor godt energien udnyttes.Hos E.ON anser vi en gennemsnitlig årsafkøl...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Er der tilslutningspligt til fjernvarme, der hvor jeg bor?

Det afhænger af de vedtagne lokalplaner knyttet til det område, hvor du bor. Du kan kontakte teknisk forvaltning i din kommune for at få svar på, hvilke regler der gælder konkret for dig. ...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret

Hvad gør jeg, når jeg flytter fra min bopæl?

Som fraflytter skal du framelde dig E.ON med en aflæsning. Det er vigtigt, at vi modtager aflæsningen så tæt på flytningen som muligt. Modtager vi ingen aflæsning, er du forpligtet til at betale samtl...

Tilhører kategori: Fjernvarme
Opdateret