Eon.dk

Hvad betyder afkøling af fjernvarmevandet?

Opdateret

Afkøling er et udtryk for det antal grader, som fjernvarmevandet bliver koldere ved gennemløb i fjernvarmeinstallationen - altså hvor godt energien udnyttes.

Hos E.ON anser vi en gennemsnitlig årsafkøling på mindst 30 grader C, som en god afkøling, og dermed en god udnyttelse af fjernvarmen. En dårlig afkøling – det vil sige på 20 grader C eller derunder betyder, at det varme vand, der løber gennem radiatorerne, ikke afgiver tilstrækkelig med varme til rummet. En god afkøling er lig med mindre m3 forbrug.

Du kan læse mere og få gode råd her.