Eon.dk

Hvad skal jeg gøre, hvis der er oplyst forkert areal?

Opdateret

Hvis arealet, som du bliver opkrævet arealafgift efter, ikke er i overensstemmelse med boligens areal, skal du tage kontakt til teknisk forvaltning i din kommune og få opdateret oplysningerne i Bygnings- og Boligregisteret (BBR). Herefter fremsendes kopi af BBR-udskrift med det korrigerede m2 antal til E.ON. Vi vil så rette arealet til afregning fremadrettet. Send udskriftet til varme@eon.dk.