Eon.dk

Hvordan klager jeg over mine vilkår som kunde?

Opdateret

Du sender din klage til kundecenter@eon.dk. Vi træffer som udgangspunkt vores beslutning i sagen senest 3 måneder efter, at klagen er indgivet. Dog senest 2 måneder efter vi har fået alle oplysninger i hænde. Det går oftest hurtigere.