Eon.dk

Hvorfor indfører I returvarmeafgift?

Opdateret

Allerede for ti år siden begyndte varmeselskaber at indføre returvarmeafgift, fordi det giver jer et økonomisk incitament til at udnytte varmen ordentligt.

Varmeprisen er en kollektiv pris – du afregner selvfølgelig efter forbrug, men alle kunder, der er tilknyttet samme fjernvarmeværk, betaler samme pris pr. MWh.

Vi indfører returvarmeafgift pr. 1. januar 2020, fordi vi vil drive mere bæredygtige varmeværker - og det har vi brug for jeres hjælp til.