Eon.dk

Hvorfor skal jeg betale arealafgift for uopvarmede rum?

Opdateret

Ifølge notat fra Energistyrelsen gælder det at:
Arealafgift skal betales, så længe forbrugerens ejendom er tilsluttet eller er tilpligtet at være tilsluttet ledningsnettet. Afgiften er ikke udtryk for forbruget, men udgør et bestemt beløb pr. år og er forbrugerens betaling for at have rådighed over en vis del af værkets kapacitet.

Det er ikke afgørende, om arealerne rent faktisk almindeligvis opvarmes, eller om der i rummene er installeret varmekilder (radiatorer), der trækker på værkets kapacitet. Det afgørende er, om der er mulighed for, at arealerne kan opvarmes ved varme, der er produceret på værket, eksempelvis ved at åbne en dør eller gennem andre uopvarmede lokaler. Om rummet rent faktisk også udgør en potentiel belastning af varmeværkets kapacitet forudsætter en besigtigelse på stedet, og er i sidste ende et domstolsanliggende.

Først skal det vurderes af Forsyningstilsynet. Som eksempler på arealer, der måske efter forbrugeren mening umiddelbart ikke skulle indregnes i beregningsgrundlaget for den faste afgift, og som er blevet vurderet, kan nævnes: butikker, entreer, erhvervsarealer, forretningslokaler, gangarealer, garager, indvendig forbindelse mellem to bygningsdele, kælderlokaler, lagerrum, loftsarealer, nedbrændte og nedrevne ejendomme, portarealer, tagetager, tilbygninger, trappearealer, ubebyggede grunde, udestuer, udhuse, værkstedsarealer.