Eon.dk

Får jeg stadig refusion, hvis jeg har solceller, jordvarme, elvarme eller varmepumpe?

Opdateret

Vores refusionssats på kr. 2,33 pr. kWh (2019) består af kr. 1,15 i refusion og kr. 1,18 i strømpris. SKAT kræver at man sikrer, at du ikke i forvejen er fritaget for den afgift, som vi søger refusion af.

Det gør man ved at installere ladeboksen på en ny hovedmåler med en separat el-aftale ( nyt aftagenummer). Dit netselskab vil kunne oplyse dig, hvad en ny hovedmåler koster.

Vælger du ikke at etablere en ny hovedmåler, vil refusionssatsen blive reduceret til kr. 1,18 pr. kWh (2019).

Etablerer du en ny hovedmåler, vil du få den fulde refusionssats på kr. 2,33 pr. kWh (2019).