E.ON Danmark

Får jeg stadig refusion, hvis jeg har solceller, jordvarme eller varmepumpe?

Opdateret

Vores refusionssats på 2,33 kroner per kWh (2019) består af 1,15 kr. fra Skat og 1,18 kr. fra E.ON. Skat kræver at man sikrer, at du ikke i forvejen er fritaget for den afgift, som vi søger refusion af.

Det gør man ved at installere ladeboksen på en ny hovedmåler med en separat elaftale. Dit netselskab vil kunne oplyse dig, hvad en ny hovedmåler koster.

Vælger du ikke at etablere en ny hovedmåler, vil refusionssatsen blive reduceret til 1,18 kr. per kWh (2019).

Etablerer du en ny hovedmåler, vil du få den fulde refusionssats på 2,33 kr. per kWh (2019).